Skip to Main Content

Vanasõidukite õiguslik regulatsioon seisuga 24.08.2023

NB! Õigusaktide tekstid muutuvad – lisatud lingid ei pruugi olla ajakohased

 1. Liiklusseadus
  Vanasõiduki mõiste ja tunnustamise üldpõhimõtted, teekasutustasu ei ole kohustuslik, volitusnormid majandus- ja kommunikatsiooniministrile täpsemate nõuete kehtestamiseks
 2. Liikluskindlustuse seadus
  Automaatne liikluskindlustus ei rakendu vanasõidukile – teeliikluses kasutamisel on liikluskindlustus siiski kohustuslik
 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määrus nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“
  Üldraamid vanasõiduki tehnonõuetele
 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määrus nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ Lisa 4
  Nõuded vanasõiduki originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja varustusele
 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.07.2011 määrus nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“
  Vanasõiduki tunnustamise akti sisu, ülevaatuse tähtajad ning korralise ülevaatuse töömaht.
 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011 määrus nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord“
  Vanasõiduki registreerimisel nõutavate dokumentide erisused, registreerimistunnistuse kehtivusaeg 12 aastat ning erikord liiklusregistrist kustutamisel lammutustõendita
 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 08.06.2011 nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord“
  Nõuded traktori, liikurmasina ja nende haagiste vanasõidukina tunnustamiseks
 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrus nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded"