Skip to Main Content

Väljastatud aktid aastate lõikes

Diagramm

Kategooriad kokku

Veel mõned arvud

Aastatel 2001 - 2006 väljastati kokku 26 unikaalse sõiduki sertifikaati. Kõikidele sertifikaadi saanud sõidukitele on väljastatud ka nn "must number". Neist 8 sõidukile on hiljem väljastatud ka vanasõidukiks tunnustamise akt.

Seisuga 28.11.2022 on väljastatud 1001 vanasõidukiks tunnustamise akti kokku 970 sõidukile. Nn "musta numbrit" pole väljastatud 49-le aktiga tunnustatud sõidukile. 59 sõidukil on vanasõidukiks tunnustamise akt kehtivuse kaotanud (viimasest tunnustamisest on möödas üle 12 aasta).

Väljastatud akte kuude lõikes

Aasta \ KuuJaanuarVeebruarMärtsAprillMaiJuuniJuuliAugustSeptemberOktooberNovemberDetsemberKokku
200712519
20084217242123
200911152312126
201028161012131
201112682211124
20123693210134
20135364442331
20141312117171443164
2015146119553332355
2016436610798172770
201779710819910146595
2018311615101110817679
20192297171261184280
2020154142114411812590
20214611142211121410896127
202297561628152230817163
Kokku:35425189133158133891035872381001